Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności i obowiązek informacyjny

Tosiaczek Swimming Dorota Kapela z siedzibą w Wilczynie, przetwarzane dane osobowe w różnych w celach. Przetwarzamy dane osobowe osób kontaktujących z  naszym przedsiębiorstwem, w tym odwiedzających naszą stronę www, naszych kontrahentów lub klientów oraz realizując usługi na rzecz naszych klientów.

Tosiaczek Swimming Dorota Kapela  chroni poufność i bezpieczeństwo informacji i danych przetwarzanych w trakcie prowadzonej przez siebie działalności. Dostęp do danych i informacji jest ograniczony, a w Tosiaczek Swimming Dorota Kapela obowiązują adekwatne rozwiązania techniczne i organizacyjne, w tym polityka i procedury opracowane w celu zabezpieczenia danych i informacji przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem lub modyfikacją itd.

 

 

Obowiązek informacyjny wobec osób kontaktujących się z  Tosiaczek Swimming Dorota Kapela

 

Administratorem podanych na deklaracji danych osobowych jest Tosiaczek Swimming Dorota Kapela z siedzibą w Wilczynie, przy ul. Wiejskiej 41, NIP: 6653041036, REGON: 389531003, tel: +48 508 235 385 email: biuro@tosiaczekswimming.pl

 

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Tosiaczek Swimming Dorota Kapela (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z interesariuszami). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Obowiązek informacyjny wobec klientów lub potencjalnych klientów

 

Administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest firma: Tosiaczek Swimming Dorota Kapela z siedzibą w Wilczynie, przy ul. Wiejskiej 41. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontakt z numerem +48 508 235 385 lub na adres e-mail: biuro@tosiaczekswimming.pl

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a), b), c) i f) - kontakt z klientami lub potencjalnymi klientami, podpisanie umowy; realizacja umowy; realizacja płatności; rozstrzyganie sporów przed sądami i organami odwoławczymi, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Panią/Panem, zawarcia umowy, prawidłowego wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych (np. Podatkowych). Są to następujące dane podawane przy zgłoszeniu na kurs pływania lub zbierane w trakcie trwania kursu realizowanego przez Tosiaczek Swimming Dorota Kapela
a. imię, b. nazwisko, c. adres, d. adres e-mail, e. numer telefonu, f. wizerunek​. 

 

W celu prawidłowej realizacji usługi dane mogą być przekazywane Pracownikom/Instruktorom (Imię, Nazwisko i wiek uczestnika zajęć) oraz do biura rachunkowego. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat. 

 

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1)    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, o ile przetwarzamy na podstawie zgody

2)    prawo dostępu do swoich danych osobowych,

3)    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

4)    prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

5)    prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

6)    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator Danych przetwarza dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, 

7)    prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator Danych przesłał te dane do innego administratora. Jednakże tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które Administrator Danych przetwarza na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie jego zgody,

 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem Danych (dane kontaktowe powyżej).

 

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres emailowy Administratora Danych.

 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.